Våre middagspakker består av det beste vi kan skaffe av økologiske råvarer. Kjøtt fra f. eks. lokale besetninger av ur-sau, rein og gamle storferaser, fiskeprodukter fra «Fiskekroken» på Steinkjer, og et variert utvalg av proteinrike produkter for vegetarkassen, vil sammen med et stort utvalg av grønnsaker danne grunnlag for mange middagsvarianter. 

Vi har tro på at du vil kunne lage gode og sunne middager av disse råvarene.

• Prisen på kjøtt og fisekpakkene vil variere  pga. variasjoner i innhold, slik at vi setter en cirka-pris og etterfakturerer korrekt pris.
• Om du abonnerer på minium 2 middags-pakker, betaler du frakt for bare en pakke.
• Stor pakke er beregnet for 4 personer i 4 dager. Liten pakke er beregnet for 2 personer i 4 dager.

 

Kjøttpakken : Stor kr 1200,- pluss / minus kr 200,-
Liten kr 700,- pluss / minus kr 150,-

Fiskepakken : Stor kr 850,- pluss / minus kr 150,-
Liten kr 550,- pluss / minus kr 100,-

Kjøtt og fiskpakken: Stor kr 1100,- pluss / minus kr 200,-
Liten kr 700,- pluss / minus kr 150,-

Vegetarpakken : Stor kr 1200,-
Liten kr 700,-

Grønnsaker og tilbehør :    Stor    kr 685,-
Liten  kr 446,-